Ceza İnfaz Sistemi ve Sivil Toplum Konferansı Raporu - 21-23 Mart 2007

Tarih
2007-06
Yazarlar
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Cezaevleri İzleme Kurulları, Cezaevlerinin Şeffaflaştırılması, Cezaevleri --Ayrımcılık--Türkiye, Ceza İnfaz Sistemi--Denetimli Serbestlik
Alıntı
Koleksiyonlar