117 Soruda Mülteci Hakları

Tarih
2013-04
Yazarlar
Efe, Av. Salih
Ulusoy, Av. Orçun
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Öz
"Mülteci hakları, insan haklarının gelişmekte olan bir parçasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, günümüzdeki gelişmeleri anlık olarak takip edebilmek büyük bir zorluk halini de almaktadır. Alandaki çalışmaların genellikle akademik düzeyde olmaları ve sivil kuruluşlar ile uygulamacıların yararlanabileceği kaynakların son derece sınırlı oluşu, bizleri böyle bir çalışmayı ortaya çıkarmaya itekledi. Hem hakları söz konusu edilen mülteciler bakımından, hem de bu hakların korunmasında pay sahibi olarak insan hakları savunucuları ve hukuk insanlarının daha doğru şekilde bilgilenebilmeleri bakımından, mülteci hakları konusundaki çalışmaların artmasını umuyoruz. Elinizdeki çalışma, uzun süredir mülteci hakları alanında çalışmalar yürüten İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin, yeni yürürlüğe giren mevzuatla birlikte meseleye bakışını ortaya koymaktadır." Yrd.Doç.Dr.Günal Kurşun İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı
Tanımlama Alanı
Konu
Mülteci Hakları, Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Sığınmacılar--Türkiye, Düzensiz Göçmenler--Türkiye, Mülteciler--Türkiye
Alıntı