Oyun Hakkının Yerelde İzlenmesi için Gösterge Seti ve Kılavuzu

Tarih
2020-03
Yazarlar
Çocuk İzi İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Çocuk İzi İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı
Öz
"Hazırlanan gösterge setinin çocuğun oyun hakkının BM sözleşmesine göre geliştirilmesine, oyun alanlarının çocukların görüş ve önerileri ile çocukların yararına göre düzenlenmesine katkıda bulunmasına ve alan çalışanlarının çocuk hakları için izleme ve savunuculuk kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağı ifade edilebilir."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuğun Oyun Hakkı, Çocuk Hakları, Çocuğun Yüksek Yararı, Çocuğun Şiddetten Korunması, Çocukların Boş Zamanlarını Değerlendirme Hakkı
Alıntı
Koleksiyonlar