Kadınlara Karşı Ayrımcılık: Sözleşme ve Komite BM Bilgi Belgesi No.22

Tarih
1999
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Đnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Kadına Yönelik Şiddet, Ayrımcılık, Kadına Yönelik Ayrımcılık, Cinsiyet Eşitliği, Kadınlar -- Sosyal Haklar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Alıntı