Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi Haritalama Çalışması Araştırma Raporu

Tarih
2009-07
Yazarlar
Eryılmaz , Dilek
Karan, Ulaş
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öz
"Bu araştırma raporu İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmekte olan “Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi” kapsamında hazırlandı. Bahsi geçen Proje, Türkiye’de süregelen ayrımcı uygulamaların ve pratiklerin tespit edilmesinin ve ayrımcılıkla mücadele eden mekanizmaların güçlendirilmesinin öneminden yola çıkarak tasarlandı. Proje ile ayrımcılığın ortadan kaldırılması için gerekli adımların atılması, ilgili mekanizmaların güçlendirilmesi ve yapısal değişikliklerin gerçekleşmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Irk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılığı kapsamına alan Projenin, bu temellerde ayrımcılığa uğrayan kesimlerin durumlarının iyileştirilmesine dolaylı olarak katkı sağlaması beklenmektedir."
Tanımlama Alanı
Konu
Ayrımcılık Yasağı, Ayrımcılık, Irk Ayrımcılığı, İnsan Hakları
Alıntı