Sarıyer’deki Okullar Demokratikleşme Yolunda - Okul Meclisleri Kılavuzu

Tarih
2013
Yazarlar
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Sarıyer Belediyesi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Sarıyer Belediyesi
Öz
Her yaştan yurttaşın kendisini etkileyen konulardaki görüşlere katkıda bulunma hakkı vardır; ancak çocukların bu hakkı kullanabilmek için yetkinlik kazanmaları çok önemlidir. Çocuk ve gençlerin karar mekanizmalarına ve diyalog süreçlerine katılım düzeyini ve kalitesini iyileştirmek için okul ve okulda da özellikle okul meclisleri en elverişli ortamı sunar. Bu nedenle bu çalışmanın odak noktası ortaöğretim düzeyindeki okul meclisleri olarak belirlendi. Çalışmanın amacı Türkiye’de 2004 yılından beri okullarda demokratik katılım mekanizması olarak kurulmakta olan okul meclislerini etkinleştirmek ve bu yolla okulların demokratikleşmesine katkıda bulunmaktır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları--Türkiye, Çocuk Katılımı--Okullar, Öğrenci Katılımı--Okullar
Alıntı
Koleksiyonlar