Tehlikeye Dönmeye Zorlananlar: Avrupa'dan Afganistan'a Geri Gönderilen Sığınmacılar

Tarih
2017
Yazarlar
Uluslararası Af Örgütü
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Af Örgütü
Öz
Bu rapor için gerekli araştırmayı yürütmek üzere Uluslararası Af Örgütü araştırmacıları Mayıs 2017’de Afganistan’a gitti ve Avrupa’dan son zamanlarda geri gönderilen kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 18 kişiyle görüştü. Araştırmacılar, aynı zamanda, Afganistan’daki güvenlik ve insan hakları durumu üzerine uzman raporlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi ve Afganistan’da yerel ve uluslararası sivil toplum örgütleri, avukatlar, akademisyenler, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Afganistan Mülteciler ve Ülkeye Dönüş Bakanlığı ile görüşmeler yaptı. Buna ek olarak, araştırmacılar, Cenevre’deki merkezinde UNHCR çalışanlarıyla görüştü.
Tanımlama Alanı
Konu
Afgan Sığınmacılar--Avrupa, İnsan Hakları İhlalleri--Afgan Sığınmacılar--Avrupa
Alıntı