Seks İşçileri için Hak İhlallerine Karşı Önemli Bilgiler Kitapçığı

Tarih
2016
Yazarlar
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Öz
Bu kitapçıkta yer alan bilgiler, seks işçiliği yapan translar başta olmak üzere tüm seks işçilerinin gündelik hayatlarında maruz kaldıkları hak ihlallerine karşı onları bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu broşür, gözaltı süreçleri, ev aramaları ve mühürlemeleri, idari para cezaları, idarenin diğer ayrımcı uygulamaları, çeşitli kişi veya kurumlar üzerinden seks işçilerine yönelen şiddet, nefret suçları ve ayrımcılık sonrası, mağdurların adalete erişim mekanizmasına erişimini güçlendirmeyi amaçlayan bir araç olarak seks işçilerinin hassasiyetlerine uygun şekilde tasarlanmıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
Trans Kadınlar--Polis Şiddeti, Hak İhlalleri, Ev Mühürleme İşlemleri--Yapılabilecekler, Ayrımcılık, Seks İşçiliği
Alıntı