Devlet Okullarında Dinler ve İnançlar Hakkında Öğretime İlişkin Toledo Kılavuz İlkeleri

Tarih
2021
Yazarlar
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Öz
AGİT'in çatışma önleme rolü ve karşılıklı saygı ve anlayış kültürünü teşvik etme taahhüdü doğrultusunda, ODIHR Din veya İnanç Özgürlüğü Uzmanlar Paneli Danışma Konseyi, diğer uzmanlar ve akademisyenler ile birlikte, 2007 Mart'ında Toledo, İspanya'da, 56 devletli AGİT bölgesindeki kamu okullarında dinler ve inançlar hakkındaki öğretim yaklaşımlarını tartışmak üzere bir araya gelmiştir. Uzmanlar çok çeşitli altyapılardan gelmektedir ve önde gelen akademisyenleri, politika yapıcıları, eğitimcileri, hukukçuları ve hükümetler arası kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini içermektedir. Toledo toplantısı, sonrasında Bükreş ve Viyana'daki toplantıları ile Danışma Konseyi üyeleri, daha geniş Panel ve diğer uzmanlar arasında kapsamlı işbirliğini içeren, Devlet Okullarında Dinler ve İnançlar hakkında Öğretime ilişkin Toledo Kılavuz İlkelerinin hazırlanması ile sonuçlanan yoğun bir süreç başlatmıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
Din, Din ve İnanç Özgürlüğü
Alıntı
Koleksiyonlar