Şefkati Cezalandırmak: kale Avrupası'nda Dayanışma Yargılanıyor Özet

Tarih
2020
Yazarlar
Uluslararası Af Örgütü
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Af Örgütü
Öz
Bu rapor, Avrupa hükümetlerinin, Avrupa Birliği kurumlarının ve yetkililerinin, insan haklarını savunma hakkının haksız yere sınırlandırılması için göç ve terörle mücadele düzenlemelerinin kullanılması da dahil olmak üzere, göç eden insanların haklarını savunan kişilere ve gruplara karşı ne gibi sınırlandırma, yaptırım ve cezalandırma niteliği taşıyan tedbirlere başvurduğunu gösteriyor.
Tanımlama Alanı
Konu
İnsan Hakları, İnsan Haklarını Savunma Hakkı, İnsan Hakları Savunucuları, Sınır Koruma, Mülteciler, Düzensiz Giriş
Alıntı