Geçiş Dönemi Adaletinin Birleşik Bir Kuramına Doğru

Tarih
2013
Yazarlar
Winter, Stephen
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
The International Journal of Transitional Justice
Öz
"Bu makale, kurulu demokrasilerde geçiş dönemi adaletinin kuramsallaştırılmasını savunur. Makale, Yeni Zelanda'daki bir örnekten yola çıkarak geçiş dönemi adaletinin meşrulaştırıcı bir tanımını ortaya koymak için liberal kuramı kullanır. Bu tanım, kurulu demokrasilerin geçiş dönemi adaletini arzulamasını eleştirenleri yanıtlama imkânı sunmakla kalmaz, aynı zamanda geçiş dönemi adaletinin bir kuram olarak tutarlılığına karşı çıkanlara da bir cevap oluşturur. Rejimsel geçişin meşrulaştırılması, geçiş dönemi adaletinin şüphesiz tek rolü olmasa da önemli bir işlevidir ve geçiş dönemi adaletinin birleşik bir siyasi kuramı için kaynaklar sağlar."
Tanımlama Alanı
Konu
Geçiş Dönemi Adaleti, Meşruluk, Yerli Halklar, Liberalizm
Alıntı
Koleksiyonlar