İltica ve Göç Mevzuatı

Tarih
2005-02
Yazarlar
BMMYK Türkiye & Türk İçişleri Bakanlığı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
BMMYK Türkiye & Türk İçişleri Bakanlığı
Öz
"Bu kitap, Türkiye’nin iltica ve göç alanındaki ulusal eylem planını, iltica ve göç alanındaki AB müktesebatının güncel listesini, (Kasım 2004’te Lahey’de benimsenen geleceğe yönelik AB işbirliği için beş yıllık plan da dahil olmak üzere) AB müktesebatının en önemli bölümlerinin çevirilerini ve AB genelinde, hem aday ülkelerde hem de diğer ülkelerde, üzerinde tartışılan BMMYK’nin bu belgeler hakkındaki yorumlarını içermektedir.* Bu kitabın Türkiye’nin gelecekteki iltica ve göç sistemini şekillendirmesine yardımcı olacağını ve bu süreç içerisinde hiç şüphesiz ortaya çıkacak tartışmaların doğru çevirilere ve yorumlara dayandırılmasını sağlayacağını umuyoruz.."
Tanımlama Alanı
Konu
Türk Ulusal Eylem Planı, Mülteciler, Mülteciler--Hukuki Statü, Amsterdam Antlaşması, Geçici Koruma, Ülkeye Kabul, Mülteci Fonu, Vize Zorunluluğu
Alıntı
Koleksiyonlar