İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve LGBTİ Kişilerin İçerilmesi: Parlamenterler için El Kitabı

Tarih
2017
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
İnsan Hakları, Siyasal Temsiliyet Mekanizmaları, Cinsel Azınlıklar, Lgbti+, Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Azınlıklar -- Medeni Haklar, Cinsel Azınlıklar -- Hukuki Statü, Homofobi, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet
Alıntı