Göçmenlerin İstanbul’daki Sağlık Hizmetlerine Erişimlerinin Önündeki Engeller ve Kolaylaştırıcılar Saha Raporu

Tarih
2020-10
Yazarlar
Sevinin, Eda
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Göç Araştırmaları Derneği
Öz
Bu rapor yasal statünün, çok belirleyici olmakla birlikte, göçmenlerin sağlığa erişimini belirleyen tek etmen olmadığını ileri sürmektedir. Rapor göçmen toplulukların sağlık hizmetlerine erişimini araştırırken çok katmanlı ve kesişimsel bir yaklaşım benimser ve hükümetin göç politikaları, sağlık politikaları (sağlık hizmetlerinin herkes tarafından erişilebilir, ücretsiz, çok dilli ve insan hakları temelli olup olmadığı), yasal statü, göçmenlerin yaşama ve çalışma koşulları ve göçmenlerin sosyal ağlara ve bilgiye erişme kapasiteleri gibi başka etmenleri de göz önünde bulundurur.
Tanımlama Alanı
Konu
Göçmenler, Göçmenler--İstanbul, Göçmen Hakları, Sağlık Hizmetleri--İstanbul, Mülteciler--İstanbul, Mülteci Hakları, Covid-19, Pandemi
Alıntı