Taraf Devletlerce Sunulacak Raporların Biçim ve İçeriğine İlişkin Gözden Geçirilmiş Rehber İlkeler

Tarih
1990
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Sosyal ve Kültürel Haklar, Temel Hak ve Özgürlükler, İnsan Hakları -- Uluslararası Sözleşmeler
Alıntı
Koleksiyonlar