Trans Kadın Cinayeti Haberlerinde Ayrımcı Söylem

Tarih
2017-09
Yazarlar
Ensari, Pınar
Demiryakan, Burak
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Hrant Dink Vakfı
Öz
Bu rapor, medyada translara yönelik ayrımcı söylemi trans kadın cinayetlerinin haberleştirilme biçimleri açısından incelemeyi amaçlıyor. Ocak 2013- Ağustos 2016 yılları arasında, ulusal yazılı basında yer bulan trans cinayeti haberlerinden temsili olarak seçtiğimiz 28 haberi, eleştirel söylem analizi yöntemiyle inceledik ve trans kadınların mağduru olduğu cinayetler haberleştirilirken hangi araçlarla translara yönelik ayrımcılığın ve önyargıların pekiştirildiğine odaklandık.
Tanımlama Alanı
Konu
Trans Bireyler, LGBTİ+, LGBTİ+--Medya, LGBTİ+--Yazılı Basın
Alıntı