Savcılar için İnsan Hakları El Kitabı

Tarih
2007
Yazarlar
Uluslararası Savcılar Birliği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ankara Barosu Yayınları
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Savcılar--Türkiye, Savcılar--Ceza Adaleti Sistemi, Savcılar--Yürütme ve Yasama Erkleri, Savcılar--Mahkeme Yargıçları, Savcılar--İnsan Hakları, Savcılar--Uluslararası Standartlar
Alıntı