Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama

Tarih
2010-07
Yazarlar
Ayata, Gökçeçiçek
Dilek, Sevinç Eryılmaz
Oder, Bertil Emrah
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Öz
"Merkez’in bu genel politikalarının ışığında bu kitap, uluslararası hukuk standartları ve bunlara dair temel uygulama esaslarının derlendiği bir Kadın Hakları Kitabı’dır. Amaç, kadın hakları tartışmaları ve mücadelesinde, en azından bugüne kadarki gelişmelerle varlık kazanmış hak standartlarının konu bakımından bütünlüğü ve kapsayıcılığı olan alanlar dikkate alınarak tasnif edilmesi ve böylece etkili biçimde kullanıma elverişli bir kaynak kitabın Türkçede de yararlanmaya sunulmasıdır."
Tanımlama Alanı
Konu
Cinsiyetler Arası Eşitlik, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi
Alıntı
Koleksiyonlar