Tutuklulara Uygulanacak Muameleler için Temel İlkeler

Tarih
1990-12-14
Yazarlar
Birleşmiş Milletler
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Cezaevleri -- Ayrımcılık, Tutsaklar -- Ayrımcılık, Temel Hak ve Özgürlükler, Tutsaklar -- Hukuki Statü -- Uluslararası Sözleşmeler
Alıntı
Koleksiyonlar