Olağanüstü Durumlarda ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Dair Bildirge

Tarih
1974-12-14
Yazarlar
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Temel Hak ve Özgürlükler, Savaş, Risk Altındaki Çocuklar, Sivillerin Korunması, Zorla Yerinden Edilme, Militarizm, Olağanüstü Hal Koşulları, Yasanın Askıya Alınması
Alıntı