Çocuk Hakları genel yorumları çevirileri

Tarih
2011
Yazarlar
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Öz
Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Önsözü’nde taraf Devletlerin “çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı önemi göz önünde tutmaları gerektiği” belirtilmektedir. Sözleşme’de belirtilen haklar yerli halka mensup olsun olmasın tüm çocuklar için geçerliyken, Çocuk Haklarına dair Sözleşme, bir dizi hükmünde yerli ahaliye mensup çocuklara özel atıflarda bulunan ilk temel insan hakları belgesidir.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuklar--Uluslararası Yasalar
Alıntı