Sivil Toplum Kuruluşları için OPSC ve OPAC İhtiyari Protokolleri Hakkında Raporlama Rehberi

Tarih
2010
Yazarlar
Theytaz Bergman, Laura
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Çocuk Hakları Sözleşmesi STK Grubu
Öz
Bu rehber; STK’ların Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Pornografisine İlişkin İhtiyari Protokolü (OPSC) ve Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil Olması Konusunda Ek İhtiyari Protokolü (OPAC) daha iyi anlamasını sağlamayı amaçlar. Böylece STK’ların protokollere ilişkin raporlamaları etkin bir şekilde gerçekleştirmeleri teşvik edilmektedir. OPSC ve OPAC ihtiyari protokolleri, çocuk haklarına yönelik en kötü ihlallerden bazılarını içermektedir. Bu protokoller ile ilgili raporlama süreçleri; ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına (STK'lara) devletin bu iki protokol kapsamındaki hükümleri uygulama çabalarını izleme fırsatı sunmaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuk Fahişeliği, Çocuk Pornografisi, Çocuk Satışı, Çocuk Hakları Sözleşmesi
Alıntı