Türkiye'de Trans Kadın Mahpuslar

Tarih
2017
Yazarlar
Berghan, Selin
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kaos GL & Pembe Hayat
Öz
"Bu rapor, Pembe Hayat LGBTT Derneği’nin trans kadın mahpuslarla 2008 yılında başlayan ve 2014 yılında Dilek İnce Giysi Bankası ile sistematik hale gelen mektuplaşmalarına dayanmaktadır. Bu mektuplar, BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi tarafından hazırlanan “Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine Elkitabı”nda belirlenen sorun alanları temelinde analiz edilerek, Türkiye’deki trans kadın mahpusların cezaevi deneyimlerinin ortaya konması ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Genel olarak LGBTİ bireyler ve görünürlükleri nedeniyle özellikle trans kadınlar, cezaevlerinde şiddet ve ayrımcılığa önemli ölçüde maruz kalmaktadır. Uluslararası insan hakları mekanizmaları devletleri tüm mahpuslar gibi trans kadınları da korumaya mecbur etmekte ve LGBTİ mahpusları “özel ihtiyaçları olan mahpuslar” olarak tanımlamaktadır."
Tanımlama Alanı
Konu
Trans Kadınlar, Mahpus Trans Kadın Deneyimleri, LGBTİ Hakları, Cinsel Kimlik, Trans Mahpuslar
Alıntı
Koleksiyonlar