Ortaokullarda ve Çocuklarla Çalışan Merkezlerde Çocuk Hakları Uygulamaları Öğretmen Kılavuzu

Tarih
2020
Yazarlar
Akbaş, Melda
Beyazova, Ayşe
Oy, Burcu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, Sarıyer Belediyesi
Öz
Çocuk Dostu Yerel İnisiyatif Projesi’nin ilk ayağı olan Sarıyer İlçesi’ndeki ortaokullarda Çocuk Haklarına Dair Durum Analizi Araştırmasının bulguları, okullardaki çocuk hakları faaliyetlerinin çocuk hakları panosu, çocuk hakları gününde etkinlik ve çocuk haklarına yönelik bilgilendirme ile sınırlı kaldığını ortaya koymuştur. Araştırmanın yürütüldüğü 23 okuldan sadece dördünde ders dışında da çocuk haklarına dair faaliyet yürütüldüğü ifade edilmiştir. Araştırma, öğretmenlerin ders içi ve dışında kullanılmak üzere çocuk hakları konusunda farklı etkinlik ve uygulama örneklerine ihtiyaç duyduklarını ortaya koymaktadır. Aynı sahada bir önceki yıl öğrencilerle yürütülen araştırmada, öğrenciler de benzer bir ihtiyacın altını çizmiştir. Bu ihtiyaçlara dayanarak hazırlanan kılavuzun ilk bölümünde çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimine ilişkin bir arka plana yer verilmiştir. İleriki bölümlerde de söz edileceği gibi çocuk hakları eğitimi ancak hakların herkes için, her koşulda hayata geçtiği ortamlarda etkin ve etkili olabilir. Bu nedenle kılavuzda eğitimcilerin kullanımı için ders içi örnek etkinliklerle birlikte okulun ya da kurumun tüm yıl boyunca çeşitli zamanlarda kullanabileceği daha geniş katılımlı örneklere de yer verilmiştir. Ayrıca proje eğitimlerinde dile getirilen planlama için ayrılan zamanın yeterli olmayışı konusu da göz önünde bulundurularak hem yıllık bir çocuk hakları takvimi hem de örnek etkinlik akışı paylaşılmıştır
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuk Katılımı--Ortaokul--Türkiye, Çocuk Hakları Uygulamaları
Alıntı
Koleksiyonlar