Yurttaşlar İçin ÇED Süreci Takip Rehberi

Tarih
2018-05
Yazarlar
Erdem, Cömert Uygar
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ekoloji Kolektifi Derneği
Öz
Bu çalışmada, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği hükümleri (09.02.2016 ve 26.05.2017 tarihli değişiklik hükümleriyle birlikte) ve bu yönetmelik hükümleri hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararları üzerinden ÇED süreci anlatılacaktır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çevresel Etki Değerlendirmesi, ÇED Raporu, ÇED Uygulamaları, ÇED Süreci
Alıntı
Koleksiyonlar