Ya Sonra? Tahliye Sonrası İstihdamda Cinsiyet Eşitsizliğinin Hapishaneye Geri Dönüşe Etkisi

Tarih
2018
Yazarlar
Özata, Derya
Bilal, Beyza
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Öz
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği tarafından desteklenen ve Kadınlarla Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen bu çalışma, tahliye sonrası istihdama katılımda cinsiyet eşitsizliklerinin hapishaneye geri dönüşe etkisini araştırmaktır. Böylelikle, kadın ve LGBTİ+’ların ekonomik güçlenmesi yoluyla hapishaneye geri dönüşlerinin önlenmesi amacıyla geliştirilebilecek çözüm önerilerini oluşturmak için bilimsel yöntemlerden faydalanılarak yürütülen ön araştırmadır. Hapishane sürecinde cinsiyet kimliğine dayalı şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri yaşayan kadın ve LGBTİ+’lar tahliye sonrasında da mahpusluk deneyimi ile birlikte çoklu ayrımcılıklar yaşamakta ve istihdama katılımları zorlaşmaktadır. Araştırma, tahliye sonrasında kadın ve LGBTİ+’ların istihdama katılımlarında destekleyici-güçlendirici mekanizmaların oluşturulmasına yönelik kamu kurumları, işverenler, sivil toplum örgütleri, inisiyatifler ve tahliye olmuş kişilerle görüşmeleri içermektedir. Sonuç olarak, tahliye olan kişiler istihdama katılımlarında cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı yaşadıkları ayrımcılığa dair beyanda bulunmuş olsalar da kamu kurumlarının tahliye olmuş kişilere yönelik cinsiyete duyarlı mekanizmalar oluşturmadığı, sivil toplum örgütlerinin alanda henüz çalışma yapmadığı saptanmış; işverenlere ise ulaşılamamıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
Hapishane, Hapishaneye Geri Dönüş, Kadın İstihdamı, Hapishanede Cinsiyet Kimliği, Ayrımcılık, Tahliye Sonrası Süreç
Alıntı
Koleksiyonlar