Gündelik Hayatta Laiklik Pratikleri

Tarih
2010
Yazarlar
Uzpeder, Ebru
Özçelik, Sevgi
Kurma, Emel
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Helsinki Yurttaşlar Derneği
Öz
“Gündelik Hayatta Laiklik Pratikleri”, laiklik gibi katı saf düzenleri oluşturmaya uygun olduğu bilinen bir konudaki, tıkanmış kamusal tartışmayı yeni bir normatif başvuru çerçevesinin yardımıyla geliştirebilmenin olanağını ve bu bağlamda insan hakları, çoğulculuk ve eşitlik gibi değerlerin ölçü olma ve yol gösterme işlevlerini test etmeyi amaçlamaktaydı. Tartışma toplantıları dizisinde, laiklik konusunda farklı kültürel ve/veya siyasal pozisyonlarda bulunan toplumsal öznelerin, bu yol gösterici ilkelere kendi pozisyonlarından doğru ne gibi referanslar geliştirebildiklerini görebilmek, özellikle önemliydi."
Tanımlama Alanı
Konu
Laiklik, Laiklik--Gündelik Hayat, Laiklik--Medya, Laiklik--Sağlık Hizmetleri, Laiklik--Okul, Laiklik--Üniversiteler, Laiklik--Sivil Toplum Kuruluşları
Alıntı
Koleksiyonlar