Sağlık Hakkına Erişimde Ayrımcılık

Tarih
2016
Yazarlar
İnsan Hakları Ortak Platformu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İnsan Hakları Ortak Platformu
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Sağlık Hakkı, Sağlık Hizmetlerine Erişimde Ayrımcılık, Ayrımcılık--Cinsiyet Kimliği Temelli, Etnik Köken Ayrımcılığı
Alıntı
Koleksiyonlar