Hapishaneler, Sivil Toplum ve Üniversitelerin Rolü Proje Kitabı

Tarih
2017-03
Yazarlar
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Öz
"Bu kitap, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle 1 Şubat 2013-31 Aralık 2015 tarihleri arasında sürdürdüğü “Hapishaneler, Sivil Toplum ve Üniversitelerin Rolü” projesi kapsamında 28 Aralık 2015 tarihinde düzenlediği konferansta yapılan sunumlardan ve konferansa gönderilen tebliğlerden oluşmaktadır. Proje kapsamında Türkiye’nin 10 ilinde (Adana, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon) bu iller merkez olmak üzere çevre illeri de kapsayan toplantılar ve faaliyetler düzenlemiştir. Bu toplantı ve faaliyetler yoluyla yereldeki sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin o bölgede bulunan hapishanelere dair bilgi sahibi kılınması ve çalışma yürütmesi, çalışmaları varsa arttırılması amaçlanmıştır. Kitaptaki metinlerde yer alan görüşler sadece yazarlarını bağlar. CİSST/TCPS, konunun farklı taraflarını bir araya getirmeyi, görüşlerini sunabilecekleri zeminler sunmayı ve karşılıklı iletişim kanalları açabilmeyi önemsemekte ve ifade özgürlüğü, demokrasi açısından zaruri görmektedir."
Tanımlama Alanı
Konu
Hapishaneler--Türkiye, Hapishanedeki Engelliler, Mahpus Hakları, Denetimli Serbestlik--Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar