Türkiye’de Eğitime Erişimin Belirleyicileri

Tarih
2009-02
Yazarlar
Eğitim Reformu Girişimi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Sabancı Üniversitesi
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Okullaşma -- Türkiye, Eğitimde Eşitsizlik -- Başlıca Etkenler -- Türkiye, Eğitimde Eşitsizlik -- Türkiye -- Kantitatif Araştırma, Eğitimde Eşitlik -- Karşılaştırmalı Analiz -- Avrupa -- Türkiye, Eğitime Erişim -- Türkiye, Eğitimde Özelleştirme -- Türkiye -- Sosyal Etkiler, Cinsiyet Ayrımcılığı -- Eğitim -- Türkiye, Yoksulluk -- Eğitim Hakkı -- Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar