Eğitim Hakkı ve İnsan Hakları Eğitimi

Tarih
2008
Yazarlar
Ataman, Hakan
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Öz
Eğitimin hakkını konu edinen bu çalışma Türkiye’deki pratiğin ne olduğuyla değil ne olması gerektiği üzerinde yapılanmış ve bunu yaparken de uluslararası insan hakları standartlarını merkeze almıştır. Buradaki temel amaç Türkiye’de eğitimin uluslararası düzeyde kabul görmüş ve saygın bir yere konmuş olan insan hakları standartlarıyla uyumlu bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.
Tanımlama Alanı
Konu
Eğitim Hakkı, İnsan Hakları, Eğitim Özgürlüğü, Eğitimin Kalitesi
Alıntı
Koleksiyonlar