Hakikat Hakkının Gelişimine Latin Amerika Yerel Mahkemelerinin Etkisi

Tarih
2014
Yazarlar
Cuellar, Paula Sofia
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Öz
Bu makale, Latin Amerika’daki yerel mahkemelerin insan haklarının doğuşu ve gelişimine yaptığı katkıyı, özellikle, yakın geçmişte anıldığı kavramlar ile, “gerçeği bilme hakkı” ya da “hakikat hakkı”na odaklanarak kısaca ortaya koymayı amaçlıyor. Özellikle bu hakla ilgili olarak, bu makale, Arjantin’deki, “hakikat davalarının” doğuşundan başlayıp, giderek bölgedeki diğer yerel mahkemelerin de bu hakkı tanıması yolculuğunu anlatacak.
Tanımlama Alanı
Konu
Yerel Mahkemeler, İnsan Hakları, Gerçeği Bilme Hakkı, Hakikat Hakkı, Hakikat Davaları
Alıntı
Koleksiyonlar