Psikososyal Destek Uygulama Rehberi - Kitapçık II: 6-8 Yaş Grubu İçin Etkinlikler

Tarih
2020
Yazarlar
Hayata Destek Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Hayata Destek Derneği
Öz
"Bu programın amacı, çalışma yaşamına dâhil olmak zorunda kalan çocukların gelişimlerini, etkinlikler ve oyunlar vasıtasıyla desteklemek; onlara oyun temelli psikososyal destek sağlamaktır."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocukların Psikososyal Destek Aktiviteleri, Çocuğun Kendine Yönelik Farkındalığı, Risk Altındaki Çocuklar, Çalıştırılan Çocuklar
Alıntı
Koleksiyonlar