Yerel Yönetimlerde Kadınlara Yer Açmak

Tarih
2012
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Yerel Yönetimler, Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılım -- Kadınlar, Kadın Temsili -- Siyasal, Cinsiyet Eşitliği, Kadın Örgütleri, Kent Konseyleri
Alıntı