UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi

Tarih
2005
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Kültürel Çeşitlilik, Kültürel Çoğulculuk, Kültürel Haklar, Kültürel Hakların Korunması -- Uluslarası Kurumlar ve Sözleşmeler
Alıntı
Koleksiyonlar