Türkiye’de Gençlik Çalışanlarının Hak Temelli Çalışma Algısı Araştırma Raporu

Tarih
2020-09
Yazarlar
Pi Gençlik Derneği & Retail Center Araştırma ve Danışmanlık
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Pi Gençlik Derneği
Öz
"Bu anket çalısması Türkiye’deki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluslarında görevli gençlik çalısanlarına yönelik 2020 yılının haziran ve temmuz aylarında online olarak uygulanmıstır. 2481 kurum/kisiye ulastırılan anketimizde projemiz hakkında bilgi verilmis, kendilerine bir gençlik çalısanı tanımı sunulmus ve tanımına uyanlardan anketi doldurmaları talep edilmistir."
Tanımlama Alanı
Konu
Gençlik Hakları, Gençlik Sorunları, Gençlerin Güçlendirilmesi, Gençlik Çalışanları
Alıntı