Barınma Hakkına Erişimde Ayrımcılık

Tarih
2017
Yazarlar
İnsan Hakları Ortak Platformu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İnsan Hakları Ortak Platformu
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Barınma Hakkı--Uluslararası Mevzuat, Barınma Hakkı--Ulusal Mevzuat, Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılık, Etnik Köken Temelli Ayrımcılık, Mültecilik Statüsü Temelinde Ayrımcılık
Alıntı
Koleksiyonlar