Sivil Toplum Örgütleri için Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplantı Gösteri Hakkı Kılavuzu

Tarih
2016
Yazarlar
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı - Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı - Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi
Öz
Toplantı ve gösteri hakkına ilişkin sınırlamalar Türkiye’de hemen her dönemde tartışma konusu olmuştur. İdari makamların yetkilerinin sınırları, mekansal kısıtlamalar, güvenlik güçlerinin müdahale biçimleri ve gösteri hakkının kullanılmasında kamu makamlarının çifte standartlı yaklaşımları bu tartışmanın önemli başlıklarıdır. Bu kılavuz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR)’nin Barışçıl Toplantı Özgürlüğü İle İlgili Rehber İlkeler (Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly) ile Örgütlenme Özgürlüğü İle İlgili Rehber İlkeler (Guidelines on Freedom of Association)’in gayri resmi çevirilerinden ve Av. Erkan Şenses tarafından hazırlanan Türkiye mevzuatı değerlendirmesinden oluşmaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı--Türkiye, Örgütlenme Özgürlüğü--Türkiye, Barışçıl Toplantı Özgürlüğü--Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar