Avrupa Göç Çalışmalarında Nitel Araştırmalar

Tarih
2019-06
Yazarlar
Göç Araştırmaları Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Göç Araştırmaları Derneği
Öz
"Bu derleme, her şeyden önce, göç araştırmalarında nitel metodolojiyle ve onun zengin araştırma teknikleriyle ilgilidir. Merkez odağı, ne farklı metodolojik gelenekler arasında bir hiyerarşi öngörür ne de bir metodolojik geleneğin normlarını diğer geleneklere dayatma niyeti taşır. Bir başka deyişle, nitel metodoloji ne diğer metodolojik geleneklerden özü itibariyle daha üstün ne de istatistiksel yöntemlerin uygun olmadığı durumlarda “son çare” olarak kullanılacak bir tekniktir (Mahoney 2007, s. 122). Güncel araştırmalar bilimsel yetkinliğin ve akademik gelişmenin, çeşitli metodolojik araçların, yaklaşımların ve modellerin kullanılmasıyla el ele gittiğini göstermektedir. Bu bakımdan, etkinlikleri ve sınırlılıkları yönünden değişen, farklı metodolojik paradigmaların tamamlayıcı olduğunu kabul ediyoruz ve çoklu-yöntem kullanma çabalarını değerli buluyoruz."
Tanımlama Alanı
Konu
Göç, Göçmenler, Avrupa Göç Araştırmaları
Alıntı