Hapishanelerde Güvenlik ve İnsan Onuru Dengesi: Önleyici İzleme için Bir Çerçeve

Tarih
2015
Yazarlar
Penal Reform International
Association for the Prevention of Torture
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Penal Reform International & Association for the Prevention of Torture
Öz
Bu çalışma hakkında Bu çalışma PRI/APT’nin, Ulusal Önleyici Mekanizmalar dâhil olmak üzere, polis tesislerini ve hapishaneleri ziyaret ettiklerinde koruyucu yetkilerini mümkün olduğunca etkili bir biçimde yerine getirmeleri için yönetim kuruluşlarına yardım etme amacıyla hazırlanan bir analiz ve pratik bir rehber olan Hapishane İzleme Aracı’nın bir kısmıdır. Araç, işkence ve diğer kötü muamelelerin yapıldığı ortamlara katkıda bulunan sistemik risk faktörlerini ele alma konusunda bu kuruluşlara destek vermeyi amaçlamaktadır. Şunlardan oluşur: Tematik çalışmalar: bunlar, cinsiyet ceza adaleti sürecine dâhil yönetmelik ve pratikleri cinsiyet, cinsel yönelim veya kurumsal kültür gibi sistemik bakış açısından inceleyerek kapsamlı bir gözetim yaklaşımından yararlanacak geniş temaları inceler. Bilgi formları: bunlar, izleme kurumlarının, işkence veya kötü muamele için özellikle risk faktörü oluşturan, vücut araması veya hapishane personelinin çalışma şartları gibi bazı sistemik sorunlar üzerinde nasıl odaklanacakları hakkında pratik bir kılavuzdur. Paketteki tüm kaynaklar penalreform.org ve apt.ch adreslerinde online olarak mevcuttur. Rusça, Fransızca ve İspanyolca çevirileri de vardır. Diğer dillerdeki versiyonları lütfen internetten kontrol ediniz.
Tanımlama Alanı
Konu
Hapishanede İnsan Onuru, Güvenlik Önlemlerinin Yasallığı, Mahpuslar--Sınıflandırmada Aşırılık, Kısıtlama Araçları, İşkenceyi Önleme
Alıntı
Koleksiyonlar