Dönemsel Raporların Işığında Ortaya Konulan Sorun ve Sorular: Türkiye ile İlgili 6. Dönemsel Raporun Ele Alındığı Oturum Notları

Tarih
2016
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Ayrımcılık, Ayrımcılık -- Kadınlar, Ayrımcılık -- Mülteci ve Azınlıklar, Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılım -- Kadınlar ve Azınlıklar -- Türkiye, Kadına Karşı Şiddet, Kadına Yönelik Ayrımcılık -- Türkiye, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği -- Türkiye
Alıntı