Çocuk Hakları Komitesine Rapor Sunmak İsteyen Hükümet Dışı Kuruluşlar için Kılavuz

Tarih
1998
Yazarlar
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Öz
Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde oybirliğiyle kabul edilmiş ve 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 54 madde içeren Sözleşme, çocukların statüsüne ilişkin evrensel ilkeleri ve normları tanımlayan hakları ortaya koyan kapsamlı bir belgedir. Sözleşme, çocukların temel insan haklarını ve özgürlüklerini tanımakta, ayrıca çocuk olmaktan kaynaklanan konumları dolayısıyla gerekli özel yardım ve korumayı da dikkate almaktadır. Sözleşme, medeni, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel hakları bir arada içeren tek uluslararası insan hakları anlaşması niteliğindedir. Sözleşmeyi onaylayan devletler bu haklara saygı gösterme yükümlülüğünü üstlenmiş olmaktadırlar. Çocuk Hakları Sözleşmesi, içerdiği ilkelere hemen hemen bütün ülkelerin verdiği onayla, halen en geniş kapsamda onaylanmış insan hakları belgesi durumundadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuk Hakları--Sivil Toplum Kuruluşları, Çocuklar--Yasal Durumları, Çocuk Hakları Sözleşmesi
Alıntı
Koleksiyonlar