Türkiye’de Mülteci Çocukların Eğitim Hakkını ve Karşılıklı Uyumu Destekleyen Yaklaşımlar, Politikalar ve Uygulamalar Raporu

Tarih
2017
Yazarlar
Tüzün, Işık
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa Liberal Forumu
Öz
Bu rapor, 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da Avrupa Liberal Forumu (ELF) tarafından, Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen Mülteci Çocukların Eğitim Hakkını ve Karşılıklı Uyumu Destekleyen Eğitim Politikaları ve Uygulamaları Çalıştayı’nda yapılan tartışmaları ve geliştirilen önerileri temel alarak hazırlanmıştır. Çalıştayın ve bu raporun amacı, mülteci çocukların eğitim hakkının tüm boyutlarıyla yaşama geçmesi ve bir arada yaşam ile barış kültürünü destekleyen eğitim hizmetleri için Türkiye eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik önerilerin hazırlanması ve yaygınlaştırılmasıdır. Çalıştayın öncelikli konusu örgün eğitim sisteminin iyileştirilmesi olmakla birlikte, diğer politika alanlarının eğitim alanına etkisi ve sivil toplum örgütlerinin (STÖ), yerel yönetimlerin ve ilgili diğer aktörlerin faaliyetleri de dikkate alınmıştır. Çalıştaya, göç ve eğitim alanında çalışan akademisyenler; bu alanda aktif yerel, ulusal ve uluslararası STÖ’lerin temsilcileri; sınıflarında mülteci öğrencileri olan öğretmenler; mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki yerel yönetimlerden temsilciler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yürüttüğü Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’nde (PICTES) görev yapan uzmanlar katılmıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
Eğitim Hakkı, Mülteciler, Mülteci Çocuklar
Alıntı