Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması için Terimler & Kavramlar Kılavuzu

Tarih
2019
Yazarlar
ecpat - uluslararası çocuk merkezi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
ecpat - uluslararası çocuk merkezi
Öz
ECPAT’ın girişimiyle, çocukların cinsel sömürüden ve cinsel istismardan korunması alanında bir terimler ve kavramlar kılavuzu hazırlamak amacıyla Kuruluşlar Arası Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu üyelerinin bu görevi sahiplenip değerli katkılar yapmaları sonucunda bu Kılavuz, Lüksemburg’da benimsenmiştir; bu nedenle “Lüksemburg Kılavuzu” olarak da bilinir. Belgenin amacı, çocukların cinsel sömürüsü ve cinsel istismarının her biçiminin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çalışan tüm kişi ve kuruluşlara çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri farklı terimleri ve kavramları anlamaya ve kullanmaya yardımcı olacak bir kılavuz sunmaktır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Koruma, Çocuğun Cinsel Sömürüsü, Çocuğa Yönelik Şiddet, Çocuğun Cinsel İstismarı, Çocuk Pornografisi, Çocuğun Çevrim İçi Cinsel İstismarı, Çocuk Ticareti, Erken Yaşta Evlenme
Alıntı
Koleksiyonlar