Yerel Yönetim Sistemleri (Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti)

Tarih
2009-08
Yazarlar
Toksöz, Fikret
Özgür, Ali Ercan
Uluçay, Öykü
Koç, Levent
Atar, Gülay
Akalım, Nilüfer
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
TESEV Yayınları
Öz
Bu kitap, Türkiye’deki karar vericilerin ve uygulamacıların yerel yönetimler alanında Avrupa’da yaşanan gelişmeleri kolayca izleyebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Avrupa Birliği konusunda bilgi verirken yararlanılan başlıca kaynak Avrupa Konseyi’nin ülke monografileridir. Ancak, bu monografilerde tam bir karşılaştırma yapma özelliğinin bulunmaması dolayısıyla başka kaynaklardan da yararlanılmıştır. Bunların bir listesi kaynakça bölümünde kitap ve internet adresi olarak verilmiştir.
Tanımlama Alanı
Konu
Yerel Yönetimler, Hızlı Kentleşme, Bölgesel Eşitsizlik, Merkezi Yönetim, Küreselleşme, Yerel Yönetim Reformu, Belediyeler, Belediye Meclisleri
Alıntı
Koleksiyonlar