Üreme Haklarının Yasal Temelleri ve Etik Değerlendirme

Tarih
2013
Yazarlar
Sert, Gürkan
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı; Gürkan Sert
Öz
Kitabımızda, insan haklarının geniş bir alanı ile bağları bulunan üreme haklarını kesin bir sistematik içinde sunmanın güçlülüğünün farkında olarak üreme hakları ve bunlar ile ilgili Türkiye’deki durum yasalar ve etik tartışmalar bağlamında incelenmiştir.
Tanımlama Alanı
Konu
Üreme Hakları--Türkiye, Sağlık Hakkı--Türkiye, Üremede Eşitlik Hakkı--Türkiye, Yaşam Hakkı--Türkiye, Üreme Sağlığı--Özel Yaşamın Korunması, Toplumsal Cinsiyet, Kadına Yönelik Şiddet--Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar