Kentsel Haklar ve Hizmetlere Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması

Tarih
2018-11
Yazarlar
Günlük Şenesen, Prof. Dr. Gülay
Yakar Önal, Doç. Dr. Ayşegül
Akduran, Dr. Öğr. Üyesi Özgün
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
Öz
Bu rapor, Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında belirlenen tematik alanlardan biri olan kentsel haklar ve hizmetler alanında hazırlanmış bir haritalama raporudur. Raporun amacı, kent hakkı alanının toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde izlenebilmesi için gerekli çerçeveyi sunmaktır. Raporda, öncelikle, kent hakkı alanında insan hakları bağlamında mevcut uluslararası norm, standart ve iyi örnekler ile söz konusu alanda Türkiye’nin verili mevzuatı sunulmaktadır. Devamında ise, izleme için gerekli sivil toplum kapasitesine dair bilgi verilmekte ve kentsel haklar ve hizmetler bağlamında hak temelli izlemeyi gerçekleştirmede kullanılmak üzere, uluslararası indekslerden, araştırma verilerinden ve akademik çalışmalardan derlenen göstergeler paylaşılmaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Toplumsal Cinsiyet, Kadın Hakları--Kentler, Kadına Yönelik Şiddet--Kentler, Cinsiyet Eşitliği, Haritalama Raporları, İzleme Göstergeleri
Alıntı
Koleksiyonlar