Kent Mekanında İktidarın Yeniden Üretimi İki ‘Güvenlik’ Mekanı: Kapalı Yerleşimler ve F Tipi Hapishaneler

Tarih
2015
Yazarlar
Şenyurt, Can Metin
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi & Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Öz
"Sınıf antagonizmasının ürünleri olarak ortaya çıkan kapalı yerleşimler ile F tipi hapishaneler, kapitalizmin yeniden yapılanma sürecinde, iktidarı yeniden üreten ve iktidarın kent-mekanında güvenlik söylemiyle oluşturulan "sembolik" mekansal unsurları olmuştur. Toplumsal yaşamın görünürde masum mekansal pratikleri olarak görülen/kabul edilen kapalı yerleşimler ile F tipi hapishaneler oluşturulurken öne sürülen güvenlik söyleminin altında soyut iktidar ilişkileri gizlidir.25 Bu iktidar ilişkilerinin görünür olması; bu mekanların inşasına/oluşturulmasına sebep olan ya da bu mekanların uygulanmasını gerekli kılan dinamiklerin daha detaylı bir şekilde açığa çıkarılmasıyla mümkündür. Bu dinamikler, burjuva sınıfının ‘özgül nesnel çıkarlarının sağlanmasını gerçekleştirebilme kapasitesini’ artırabilme çabasının ürünüdür ve dolayısıyla bu mekanların varlığı her anlamda iktidarın yeniden üretimine katılan mekanlardır. Ve sermayenin mutlak hakimiyeti olduğu sürece kentleşme, kapitalistlerin müziğiyle dans etmeye devam edecektir. Ancak diğer taraftan iktidarın yeniden üretimine katılan bu mekanlar aynı zamanda iktidar mekanizmalarının açığa çıkarılmasına hizmet etme potansiyeline sahiptir."
Tanımlama Alanı
Konu
İktidarın Yeniden Üretimi, F Tipi Hapishaneler--Ortaya Çıkış Süreci, Güvenlik Söylemi, Kapalı Yerleşimler--Ortaya Çıkma Sebepleri
Alıntı
Koleksiyonlar