Kadınların İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması

Tarih
2010
Yazarlar
Oder, Doç. Dr. Bertil Emrah
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Öz
Kadınların insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına ilişkin bu çalışma, konunun hem içerik hem de biçim yönünden birbirinden farklı ve oldukça zengin hukuksal birikimini bir araya getirmektedir. Çalışmada, söz konusu birikimin sözleşme, bildiri, genel yorum, tavsiye kararı, rapor, sonuç gözlemi gibi belgeleri; uluslararası içtihadın önde gelen örnekleri, gözden geçirilerek derlenmiştir.
Tanımlama Alanı
Konu
Kadın Hakları, İnsan Hakları, Kadının İnsan Hakları, Ayrımcılık Yasağı, Kadına Yönelik Şiddet
Alıntı
Koleksiyonlar