Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi Haritalama Çalışması Raporu 2010

Tarih
2010-12
Yazarlar
Eryılmaz Dilek, Sevinç
Karan, Ulaş
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Öz
"Haritalama Çalışması Raporu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi‟nin Şubat 2009 – Mart 2011 arasında yürüttüğü Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye‟de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İlk olarak Temmuz 2009‟da yayınlanan Haritalama Çalışması Raporu, sonraki tarihlerde gönderilen anketler dikkate alınarak 2010 yılında güncellenmiştir."
Tanımlama Alanı
Konu
Ayrımcılık Yasağı, Sivil Toplum Kuruluşları, Sendikalar, Kurumlar--Ayrımcılıkla Mücadele Yöntemleri, Kurumlar--Kaynaklara Erişim
Alıntı